آیا قیمت محصولات مناسب است؟
(85.96%) 49
بله
(10.52%) 6
خیر
(3.508%) 2
نمیدونم

تعداد شرکت کنندگان : 57